Het leven in Rusland

Het leven in Rusland

Mijn blog over Rusland en het leven in Rusland stelt u in staat om betrouwbare informatie over dit land te krijgen. Hier zijn interessante feiten verzameld over het leven in Rusland. De belangrijkste principes die ik volgde bij het maken van de site: waarheidsgetrouwheid, onpartijdigheid, objectiviteit. Het doel is om de waarheid over het land en de werkelijke situatie te vertellen aan degenen die erin geïnteresseerd zijn.

In het begin van de jaren negentig, tijdens de zogenaamde «perestrojka», hadden meerdere inwoners van het land verschillende verwachtingen. Hoop dat het leven van de gewone mensen in Rusland zal verbeteren. Ze hoopten dat er een einde van het corruptie komt en de wetteloosheid in het land. Ze hoopten dat er een verantwoordelijke en fatsoenlijke regering aan de macht komt. Hoop op een vrijer, onafhankelijker, vreedzamer en veiliger leven. Hoop op een eerlijke en redelijke verdeling van het staatseigendom van de voormalige USSR tussen de inwoners van het land. De meeste van deze en vele andere verwachtingen waren niet bestemd om in vervulling te gaan.

In plaats van dit zijn de armoede, honger, verwoesting, werkloosheid, banditisme, corruptie, moord van journalisten en nieuwe vormen van wetteloosheid naar het land gekomen.

Sindsdien zijn tientallen jaren vorbijgegaan. En hoe ziet Rusland vandaag uit? Welke veranderingen zijn gebeurd en gebeuren nu in het leven van Rusland en zijn burgers? Hoe ziet het leven in putin’s Rusland in werkelijkheid uit?

De materiële veiligheid van de meerderheid van de bevolking van het land in vergelijking met de jaren negentig is ongetwijfeld gestegen. Maar het moet begrepen zijn: in 1990 leefden de meerderheid van de Russen onder de armoedegrens. Maar ook nu hebben nog veel Russen geldproblemen. De arbeidsloonen zijn klein; de pensioenen zijn armoedig; over de studentenbeurzen is het beter om je helemaal niet te herinneren. Tegelijkertijd blijven de prijzen voor levensmiddelen en andere goederen gewoon opgroeien. Ja, en de woonlasten moeten ook worden betaald. En als we het over gepensioneerden hebben, moeten ze ook met hun eigen geld geneesmiddelen kopen. Veel gepensioneerden hebben niet genoeg pensioen zelfs om voedsel te kopen en woonlasten te betalen. Hebben jullie nog niet gezien hoe gepensioneerden met uitgestoken hand bij de metro-ingang staan? Het is erg walgelijk gezicht.

De wet in Rusland werkt nog steeds op een zeer eigenaardige manier. De Russische wetten zijn in feite als eerste, de bestraffende instrumenten van de macht. Het is bijna onmogelijk voor de gezagsgetrouwe burgers om bescherming te krijgen van hun rechten op grond van de wet. En de mensenrechten in Rusland zijn in fite door niets echt beschermd. De Grondwet bevat de bepalingen die letterlijk overal worden geschonden en dat wordt beschouwd als de norm. Bovendien schijt het dat de mensen het leuk vinden. In Rusland zijn mensen gewend aan koningen en leiders, evenals aan hun eigen machteloosheid. En de Russen zelf verschillen niet in gezagsgetrouw. De grondwet van Rusland is een gebruikelijk scherm, en dat laat het eruit zien alsof het land door de wet bestuurde staat is.

Natuurlijk bestaan er bepaalde instellingen in het land, die in theorie voor de bescherming van de mensenrechten zouden moeten dienen. Maar in feite, bestaan de mensenrechten in Rusland echter alleen maar op papier en worden door niets beschermd. Bovendien doen mensen en de bestuurders alles er aan om het leven in Rusland onmogelijk te maken. De mensen zelf schenden de rechten van andere burgers van het land met alle beschikbare middelen en beschouwen het als de norm. En toch veel burgers geloven echt in de mogelijkheid om hun rechten te beschermen wanneer dat nodig is, door zich te melden bij de politie en andere overheidsinstanties. Zulke naïviteit is verbazingwekkend. Er is een enorm aantaal gevallen die mijn woorden kunnen bevestigen, om nog maar te zwijgen van mijn eigen ervaring. Het is niet verwonderlijk dat de meest intelligente, getalenteerde, goed opgeleide en rijke burgers Rusland nog steeds verlaten. Ze wijgeren van Russische staatsburgerschap zodra ze er nieuwe verkrijgen.

Het religieuze, sociale en politieke leven van de Russische Federatie wordt de laatste tijd gekenmerkt door een beweging in de richting van de-ideologisering. Dit gebeurd door bepaalde veranderingen in de structuur van het wereldbeeld, het denken en de waarden van de moderne mens. Trouwens, het ging ook niet voorbij de andere landen. Maar, met de verslechtering van de algemene situatie in het land, neemt de propaganda van het «patriottisme» onder de bevolking echter toe. Zo proberen dus de autoriteiten niet alleen de aandacht van de bevolking te verleggen van onderwerpen die belangrijk zijn voor de bevolking zelf, maar ook om hun incompetentie en hun misdaden te verdoezelen. Het is al lang bekend dat de woorden «voor het welzijn van het vaderland» en «voor het welzijn van Rusland» elke misdaad en elke domheid kunnen verhullen. De Russische regering, politici en ambtenaren worden over het algemeen gekenmerkt door hun middelmatigheid en onverantwoordelijkheid.

De kwaliteit van het onderwijs in Rusland laat de beste over wensen. Het gaat over onderwijs en de kennissen die men krijgt door de deelname van medewerkers van zogenaamde onderwijsinstellingen. Regelmatig, degenen die thuis studeren in plaats van op school laten betere kennisniveau zien. Vele afgestudeerden praten met vloeken, drinken, roken en worden gemerkt als onbeschoft en losbanig in het algemeen. En het is vooraal door de omgeving waarin de studenten opgroeien, en de school neemt een belangrijk deel van deze omgeving in beslag.

Op basis van mijn eigen ervaring van het leven in Rusland vanaf mijn geboorte, kan ik een heel duidelijke conclusie trekken. Rusland – is ongeschikte land voor het leven. En in de laatste vijftien jaaren is het leven in Rusland alleen maar erger geworden. Vooraal voor degene die niet verstoken zijn van vrijheid van denken en individualiteit. De vrijheid van denken wordt in Rusland nog steeds vervolgd.

Waarom wordt het leven in Rusland dan slechter? Ik denkt dat het alles over de bevolking van het land is. Kunnen we positieve veranderingen in het land verwachten, terwijl zulke normen tussen de burgers bestaan als: kuddegeest, beestachtigheid, beheersbaarheid, de bereidheid om alles te accepteren, gebrek aan kritisch denken en een goed niveau van gezond verstand, een geheel of gedeeltelijk gebrek aan eigenwaarde.

Om het samen te vatten, kan ik maar één ding zeggen. Rusland is een land waar «glorieuze» tradities van wetteloosheid, middelmatigheid, domheid, kuddegeest en beestachtigheid al lang ingeburgerd zijn. En dit is de verschrikking van het leven in Rusland.