Engelse alfabet

Engelse alfabet

Hier vindt u het Engelse alfabet met audio-uitspraak van letters in het Nederlands voor beginners om Engels te leren. Op deze pagina leert u niet alleen alle letters van het Engelse alfabet met hun transcriptie, maar ook hoe u ze correct schrijft en uitspreekt. Dit materiaal zal niet alleen geschikt zijn voor kinderen, maar ook voor volwassenen die besloten hebben de taal te gaan leren.

Onderstaande afbeelding toont alle letters van het Engelse alfabet:

Engelse alfabet

De hier gepresenteerde lessen Engels alfabet kunnen online worden beluisterd en gratis en zonder registratie worden gedownload in mp3-formaat. De download is een directe link van mijn server, d.w.z. het is niet via torrent of Google Drive.

Let op! Als u hier kwam voor audiobestanden van de letters van het Engelse alfabet, vindt u ze onderaan de pagina.

Alle lettrs van het Engelse alfabet

Het Engelse alfabet werd volledig gevormd in de 17e eeuw. Vandaag ziet het er zo uit:

LetterTranscriptieUitspraak
A a[ ei ]ei
B b[ bi: ]bi
C c[ si: ]ci
D d[ di: ]di
E e[ i: ]i
F f[ ef ]ef
G g[ dʒi: ]dzji
H h[ eitʃ ]eitsj
I i[ ai ]ai
J j[ dʒei ]dzjey
K k[ kei ]key
L l[ el ]el
M m[ em ]em
N n[ en ]en
O o[ ou ]ou
P p[ pi: ]pi
Q q[ kju: ]kju
R r[ a: ] [ a:r ]а, ar
S s[ es ]es
T t[ ti: ]ti
U u[ ju: ]ju
V v[ vi: ]vi
W w[ `dʌbl `ju: ]dabl ju
X x[ eks ]eks
Y y[ wai ]wai
Z z[ zed ] [ zi: ]zed, zi

Het alfabet van het moderne Engels bestaat uit 26 letters en is gebaseerd op het Latijnse alfabet.

6 letters kunnen klinkerklanken aanduiden (monoftongen en tweeklanken, alleen of als deel van bigrammen): «A», «E», «I», «O», «U», «Y».

21 letters kunnen medeklinkers aanduiden: «B», «C», «D», «F», «G», «H», «J», «K», «L», «M», «N», «P», «Q», «R», «S», «T», «V», «W», «X», «Y», «Z».

De letter «Y» kan zowel voor medeklinkers als voor klinkers staan.

De letter «W» zelf is een medeklinker, maar wordt ook gebruikt als deel van lettergrepen die klinkers aanduiden. In de moderne Britse uitspraak geldt hetzelfde voor de letter «R».

Er zijn slechts 5 klinkerletters in het Engelse alfabet en toch zijn er maar liefst 20 klinkerklanken! Bijvoorbeeld, de letters Y en W kunnen klinken als klinkers (try, my, cow, few). Dezelfde letter kan op verschillende manieren worden gelezen, bijvoorbeeld a in cat [kæt], place [pleis], dark [daːk], air [ɛə].

Uitspraak van de letters van het Engelse Alfabet

De letters van het alfabet staan in de juiste volgorde. De audiobestanden zijn opgenomen door een moedertaalspreker. Let er vooral op hoe alle klanken correct uitgesproken moeten worden.

1.

Brief: A
Transcriptie: [ ei ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

2.

Brief: B
Transcriptie: [ bi: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

3.

Brief: C
Transcriptie: [ si: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

4.

Brief: D
Transcriptie: [ di: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

5.

Brief: E
Transcriptie: [ i: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

6.

Brief: F
Transcriptie: [ ef ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

7.

Brief: G
Transcriptie: [ dʒi: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

8.

Brief: H
Transcriptie: [ eitʃ ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

9.

Brief: I
Transcriptie: [ ai ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

10.

Brief: J
Transcriptie: [ dʒei ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

11.

Brief: K
Transcriptie: [ kei ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

12.

Brief: L
Transcriptie: [ el ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

13.

Brief: M
Transcriptie: [ em ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

14.

Brief: N
Transcriptie: [ en ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

15.

Brief: O
Transcriptie: [ ou ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

16.

Brief: P
Transcriptie: [ pi: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

17.

Brief: Q
Transcriptie: [ kju: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

18.

Brief: R
Transcriptie: [ a: ] [ a:r ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

19.

Brief: S
Transcriptie: [ es ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

20.

Brief: T
Transcriptie: [ ti: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

21.

Brief: U
Transcriptie: [ ju: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

22.

Brief: V
Transcriptie: [ vi: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

23.

Brief: W
Transcriptie: [ `dʌbl `ju: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

24.

Brief: X
Transcriptie: [ eks ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

25.

Brief: Y
Transcriptie: [ wai ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden

26.

Brief: Z
Transcriptie: [ zed ] [ zi: ]

Luister naar en download het bestand met de juiste uitspraak:


Bestand downloaden