Livet i Ryssland

Livet i Ryssland

Min blogg om Ryssland och livet i Ryssland tillåter er att få säker kännedom om detta land. Här samlas intressanta och uppmärksamhet värda fakta från Rysslands liv. Grundprinciper som jag följade när byggde sajten är: sanningsenlighet, opartiskhet, objektivitet. Jag sättade upp ett mål att berätta sanningen om landet och dess verklig tillstånd för de som har intresse i det.

Före nittiotalet, på så kallade perestrojka (omdaning) tid, hade flera invånare olika förhoppningar. Ett hopp om att vanliga människors liv i Ryssland ska förbättras. Ett hopp om att se korruptionens och laglöshetens slut. Ett hopp om en ansvarig och hederlig regerings makttillträde. Ett hopp om ett mer tryggat, fritt, självständigt, lugnt och säkert liv. Ett hopp om att förre detta Sovjetunionens statligt ägande ska fördelas rättvist och vettigt mellan landets invånare. Flertal av dessa och många andra hopp inte kunde uppfyllas.

Istället kom armod, hunger, ekonomiskt förfall, arbetslöshet, grov brottslighet, korruption, mord på journalister och nya typer av laglöshet till landet.

Det har gått flera årtionde sedan dess. Och vad utgör Ryssland nu? Vilka förändringar pågick och pågår i Rysslands och dess medborgarnas liv? Vad utgör livet i Putins Ryssland i själva verket?

Standarden av de mesta invånarnas materiellt välstånd har visserligen ökat i jämförelse med nittiotalet. Man ska dock förstå att i 1990-talet var flertal rysska under existensminimum. Förresten, har många rysska problem med pengar även nu. Löner är små, pensioner är mestadels usla, studiemedel är värda att ej påminnas en extra gång. Därtill stiger livsmedels- och andra varors priser ändå. Man få också betala för kommunala tjänster. Och om man säger om pensionärer, så måste de köpa läkemedel på sina pengar. Många pensionärer har inte tillräcklight pengar på mat och kommunala tjänster. Har du inte fått syn på att pensionärer står och räcker ut sina händer brevid en ingång till tunnelbanan? En ytterligt äcklig syn.

Lagen i Ryssland fungerar fortfarande ganska egendomligt. Rysska lagar är faktiskt maktens bestraffningsredskap först och främst. Det är nästan omöjligt för laglydiga medborgare att få rättsskydd enligt lagen. Då är de mänskliga rättigheterna oskyddade i Ryssland i verkligheten. Konstitutionen har sådana förordningar som bryts alldeles överallt, och det känns normalt. Dessutom, verkar det som att tycker folket om det. Man vänjar sig vid tsarer och ledarer på samma sätt som vid själv rättslöshet. Och rysska människor är inte så laglydiga själva i stort sett. Rysslands konstitution är en vanlig täckmantel , och dess existens låter landet att se ut som en rättslig stat.

Landet har förstås särskilda institut som bör egentligen skydda de mänskliga rättigheterna. Men i själva verket finns de mänskliga rättigheterna i Ryssland bara på papperet och är ej skyddade. För övrigt, gör folket och makten allt för att livet blir omöjligt i Ryssland. Folket bryter andra medborgares rättigheter självt på alla tillgängliga sätt och betracktar det som en norm. Samtidigt tror många uppriktigt att de kan skydda sina rättigheter om det behövs, vid anmälan till polisen eller andra myndigheter. En sådan naivitet förvånar. Det finns det jättemånga fall som bekräftar mina ord, för att inte tala om mina själva upplevelser. Det är inte konstigt att de mest intelligenta, begåvande, utbildade och välbärgade medborgare reser fortfarande bort från Ryssland. Och de avstår från rysskt medborgarskap allt eftersom de blir medborgare i ett annat land.

Ett särdrag av det religiösa, samhälleliga och politiska livet i Ryska federationen är på sista tiden att det finns det ett rörelse mot deideologisation. Händer det på grund av särskilda förändringar i livsåskådning, tänkesätt och värdens system av den moderna människan. Förresten, hände det också i andra länder. Medan totalsituationen i landet försämras, ökar patriotismpropagandan bland folket. Så här försöker makthavare inte bara att leda bort folkets uppmärksamhet från ämnena som är viktiga för folket självt, utan också gömma undan sina brott och inkompetens. Ty är det känt för länge sedan att orden till fosterlandets fromma och till Rysslands fromma kan gömma undan vilket som helst brott och vilken som helst dumhet. Den ryska regeringen, politikerna och ämbetsmännen är på det hela medelmåttiga och ansvarslösa.

Utbildningskvalitet i Ryssland lämnar mycket övrigt att önska. Det gäller sådan utbildning och såna kunskaper som man får hos arbetare av så kallade utbildningsinrättningar. I regel, visar de som har hemundervisning, en betydligt bättre kunskapsnivå. Flertal avgångselev svär, dricker, röcker, är på det hela fräcka och sedeslösa. Det händer i mångt och mycket på grund av miljön där växer eleverna upp, och skolen tar en väsentlig plats i denna miljö. En behaglig om också mångtydig undantag är nog Sjetinins skola.

Med min själv boende erfarenhet sedan min födelse i Ryssland som grund, kan jag dra en ganska uppenbar slutsats. Ryssland är ett inte levnadsbart land. Och på de sista femton åren blir det även värre att bo i Ryssland. Särskilt för de som inte sacknar fritt tänkande och individualitet. Fritt tänkande förföljs dock i Ryssland.

Men varför blir livet i Ryssland värre? Jag tror att orsaken till det är landets folk. Är det värt att vänta på positiva förändringar i landet medan normen hos dess medborgare är: flockinstinkt, nedrighet, styrbarhet, beredskap att förlika sig med vad som helst, brist på kritisk tänkande och vederbörlig tillräknelighetsnivå samt full eller partiell brist på självkänsla.

Sammanfattningsvis kan jag säga bara en sak. Ryssland är ett land där har ärofulla traditioner på laglöshet, medelmåttighet, dumhet, flockinstinkt och nedrighet slagit rot. I det består det fruktansvärda i livet i Ryssland.