Löner i Ryssland

Löner i Ryssland

Löner i Ryssland På denna webbsida kommer du att få veta om lönesättningar i Ryssland. Jag har försökt att samla ihop den absolut färskaste och fullständigaste informationen.

Den aktuella växelkursen för rubeln mot andra valutor kan du hitta på internet. Lägg dock märke till att rubelns växelkurs i förhållande till utländska valutor vissa år skilde åt sig 2-3 gånger jämfört med innevarande år.

Lönerna i Ryssland är förhållandevis låga men växte under senare årtionden stabilt upp tillsammans med levnadsstandarden. Samtidigt ökade dock levnadskostnaderna i Ryssland. Särskilt kraftigt stiger livsmedlen i priset år ut och år in.

Det bör även noteras att genomsnittlig månadslön är ett rätt illusoriskt begrepp. Med hjälp av följande exempel vill jag visa för dig hur den räknas ut. Tänk dig att det på ett sågverk jobbar fyra golvarbetare och en direktör. Två av arbetarna får 10.000 rubel i månaden var, en till får 15.000 rubel och förmannen får 30.000 rubel. Direktören får 100.000 rubel i månaden. Genomsnittslönen på sågverket blir således (10000 + 10000 + 15000 + 30000 + 100000) / 5 = 33000 rubel. Ungefär på samma sätt står det till med beräkningar av ryssländarnas löner. Flertalet av invånarna har inte ens sett skymten av de så kallade regionala medellönerna. Detta bör du ta hänsyn till om du förstås vill komma underfund med lönesituationen i landet.

För att få ett ännu bättre grepp om det ta en titt på statistiken om hur Rysslands befolkning fördelas efter genomsnittliga penninginkomster per månad år 2018:

  • upp till 10 000 rubel — 12 %
  • 10 000-27 000 rubel — 43 %
  • 27 000-45 000 rubel — 24 %
  • över 45 000 rubel — 21 %

Genomsnittslönen i landet uppgår för närvarande till 46.965 rubel per månad.

De genomsnittliga månadslönerna i Ryssland fördelade efter yrkesgrupper ser ut ungefär så här:

Företagens högsta ledning900000 rubel
Statstjänstepersoner på federal nivå250000 rubel
Revisorer170000 rubel
Flygbolagspiloter200000 rubel
IT-specialister120000 rubel
Redovisningschefer100000 rubel
Genetiker80000 rubel
Läkarspecialister65000 rubel
Högskolelektorer60000 rubel
Skollärare43000 rubel
Trafikpoliser42000 rubel
Byggarbetare, ingenjörer, konstruktörer40000 rubel
Reparatörer/mekaniker38000 rubel
Sjuksköterskor31000 rubel
Butikssäljare30000 rubel
Servitörer28000 rubel
Skatteinspektörer25000 rubel
Brevbärare15000 rubel

Dessutom är överarbete vanligt förekommande i Ryssland samt arbetsgivares ovilja att bekosta ledighet för utbildning och sjuklöner. Det förekommer inte så sällan heller att arbetsgivaren försummar att betala ut en del av arbetslönen till sin personal.