Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Här kan du bekanta dig med det moderna ryska språkets alfabet och lyssna online på hur dess alla bokstäver uttalas. På det sättet kan du inte bara lära känna det ryska alfabetet utan även lära dig rätt uttal. Allt som finns här passar fint för både barn och vuxna.

På bilden nedan visas det ryska alfabetets alla versaler:

Ryska alfabetet

Observera! Om du letar efter ljudfiler över det ryska alfabetets bokstäver kan du återfinna dem nedtill på sidan.

Ryska alfabetets alla bokstäver

Det moderna ryska alfabetet kan anses vara slutgiltigt format endast till 1942 eftersom det var först då som bokstaven «Ё» blev officiellt godkänd. Innan dess ansågs bokstäverna «Е» och «Ё» utgöra två varianter av en och samma bokstav medan bokstaven «Ё» gör språket mera perfekt.

Bokstavens nummerBokstavUttal
1А, аa
2Б, бbe
3В, вve
4Г, гge
5Д, дde
6Е, еje
7Ё, ё
8Ж, жzje
9З, зze
10И, иi
11Й, йj (kort i)
12К, кka
13Л, лel
14М, мem
15Н, нen
16О, оå
17П, пpe
18Р, рer
19С, сes
20Т, тte
21У, уo
22Ф, фef
23Х, хkha
24Ц, цtse
25Ч, чtje
26Ш, шsja
27Щ, щsjtja
28Ъ, ъhårdhetstecken (uttalas ej)
29Ы, ыu
30Ь, ьmjukhetstecken (uttalas ej)
31Э, эä
32Ю, юjo
33Я, яja

Det ryska språkets alfabet omfattar idag 33 bokstäver.

Det finns totalt 10 vokaler: а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я.

Det finns totalt 21 konsonanter: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.

Det finns även två specialtecken: ъ och ь.

Bokstäverna brukar delas upp i tryckbokstäver och handskrivna bokstäver. Deras utseende kan skilja sig åt rätt kraftigt.

Ryska alfabetet – audio

Det ryska alfabetets alla bokstäver presenteras i sitt såväl grafiska utseende som audiella uttal. Alla ljudfilerna finns uppladdade i mp3-formatet så du kan bekvämt lyssna på dem online. Bokstäverna är placerade i nummerordning. Den digitala omarbetningen är av hög kvalité.

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet

Ryska alfabetet