Rusya’da İş Yapmak

Rusya’da İş Yapmak

Rusya’da iş yapmak çok karmaşık ve çoğu zaman çok tehlikelidir. Rusya’da iş yapmak hakkında eksiksiz ve güvenilir bilgi sahibi olmadan, bu iş ile uğraşmamak daha iyidir. Bu sayfada, Rusya’da iş yapmanın temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir siniz.

Yasalar ve Devlet

Rusya'da İş Yapmak

Rusya’da iş yapmanın zorluğu büyük ölçüde, özellikle Rus yasalarının ve bir bütün olarak Rus devletinin durumundan kaynaklanmaktadır.

Mevcut yasaların kusuru nelere getirebilir:

  1. Olabildiğince çok sayıda devlet kurumlarından çok sayıda denetimler.
  2. İzin ve lisans alma zorluğu.
  3. Tüzel kişilerin açılması, kapatılması ve işletilmesi zorluğu.
  4. Yalnızca çeşitli ihlaller için değil, aynı zamanda yanlışlıkla yapılan (ve bu nadir değildir) büyük ve çok sayıda para cezaları.
  5. Genellikle kendilerini ve işlerini keyfi ve kanunsuzluğa karşı koruyabilme imkanının tamamen yokluğunda, haklarının korunmasına ilişkin muazzam zorluklar.

Aynı zamanda, Rus devletinin ne olduğunu da unutmamak gerekir. Bu ülkede her zaman herşey olabilir. Kamulaştırma ve temerrüt, bu ülkede daha önce meydana gelenler ve gelecekte tekrar edilebilecek çok dehşet olaylardan sadece bazılarıdır. Halkın tamamen hukuklarının yokluğunu ve Rusların herhangi bir şeyi etkileme fırsatlarının bulunmamasını da unutmayın.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Rusya’da rüşvet ve yolsuzluk bir normdur, ve şu anda onu yenmek kesinlikle imkansızdır. Rusya’da iş yapmak ister misiniz? Gaspla yüzleşmeye hazır olun.

Rusya’da başarılı bir şekilde iş yapmak için genelde yetkililerin ve cinayetçilerin aralarında akrabalık ve diğer bağlar olmadan yapmanın genellikle imkansız olduğunu biliyor musunuz?

En üst düzey bürokrasi, sayısız denetimler, izin ve lisans almaya bağımlılık – tüm bunlar çeşitli yolsuzluk ve rüşvet türleri için mükemmel bir zemin oluştururlar.

Rusya’da da «herkesin suç ortaklığı ve suç örtbas edilmesi» denilen tanım oldukça iyi çalışıyor. Baştan ayak suçluluk ve örtbas etme konusu oldukça karmaşık ve iyisi o dile getirilmemeli. Basit bir unutmamak yeterlidir: büyük olasılıkla, kimse sizi rüşvet gaspından koruyamaz, oysa ki, yolsuz görevlilerden koruma aramaya çalıştığınızda, çok ciddi sorunlarınız olabilir.

Gangsterler ve rakipler

Rusya’da organize suç grupları iş için hala büyük tehlike oluşturmaktadır. Elbette bu durum, geçen yüzyılın 80 – 90 yılları ile karşılaştırılamaz. Ve her işletme sahibi de bu tehlikeyle karşı karşıya gelmeyebilir, ancak bu tehlike yine de var ve oldukça gerçektir.

Günümüzde haydutlar, rakiplere karşı mücadelede birçok Rus iş adamı tarafından başarılı bir şekilde kullanılmaktalar.

Rusya’da işin diğer bir ayırt edici özelliği de, rakiplerinin üstüne çeşitli denetim makamlarını “kışkırtma” girişimleridir. Şöyle ki, belirli devlet kuruluşlarına rakibin üstüne ihbar ederek, “rakibin üstüne denetim çağırmak”.

Rusya’da, rakiplerle her türlü şekilde savaşmaya alışkınlar. Herkes açık cinayet ile meşgul olmasa bile, Rusya’da cinayet usullerini norm olarak kabul edenler de çoktur.

Rakipler tarafından kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır:

  1. Rakipleri piyasadan atmak için, genellikle piyasa fiyatlarının altında, düşük fiyatla kendi mal ve hizmetlerinin geçici satışı.
  2. Rakipleri cezai yöntemler ile etkilemek: şantaj, kaçırma, tehdit, kanun dışı denetimleri için kolluk kuvvetleri ve benzerlerini çekmek, kundakçılık, fiziksel zarar verme.
  3. Rakipleri herhangi bir ürün, mal, hizmet üreticisine karşı birleştirmek.

Büyük işletmelerin başka, çok daha ciddi sorunları da var.

Umarım bu bilgileri ciddiye alır ve doğru sonuçları çıkarırsınız.