Jak budują drogi i mosty w Rosji

Jak budują drogi i mosty w Rosji

Sami mówią rosyjski w Rosji istnieją dwa problemy — głupcy i drogi. Większość artykułów na moim blogu opisuje głupców i kraj głupców, czyli Rosję i jej ludność. Ta strona zawiera podstawowe informacje dotyczące mostów i dróg w Rosji, ich budowy i naprawy.

Warto zacząć od tego, że większość rosyjskich mostów i dróg jest w fatalnym stanie. Według oficjalnych statystyk tylko w 2018 r. upadło około 100 mostów, co doprowadziło do śmierci kilku Rosjan. Z powodu złej jakości dróg i nieodpowiednich warunków ich przetrzymywania w Rosji tysiące ludzi umiera każdego roku.

Główne przyczyny złego stanu mostów i dróg obejmują:

  1. Najwyższy poziom korupcji.
  2. Wykorzystanie materiałów o nieodpowiedniej jakości.
  3. Brak niezbędnych warunków do ich utrzymania.

Korupcja

W Rosji większość kontraktów budowlanych jest dystrybuowana na różnego rodzaju łapówki i wśród firm należących do urzędników (nieoficjalnie) i ich krewnych. Jeśli małe kontrakty budowlane mogą być nadal uzyskiwane w drodze przetargu poprzez wręczenie łapówki, a w rzadkich przypadkach bez niej, wówczas największe i najbardziej zyskowne kontrakty są dystrybuowane wyłącznie wśród „swoich”.

Jednym z najczęstszych rodzajów łapówek w Rosji jest tzw. „odrzut” (od angielskiego kickback), co oznacza, że urzędnik, przy wyborze dostawcy towarów lub usług, wybiera konkretną ofertę, w wyniku czego otrzymuje nagrodę w postaci stałej kwoty lub procent kwoty transakcji.

Strony procesu korupcyjnego korzystają również z kradzieży funduszy przyznanych przez państwo. W branży budowlanej kradną na wszystkie możliwe sposoby, a kradzież występuje na wszystkich poziomach. Aby było co ukraść, kontrahenci zawyżają szacunki, a urzędnicy sztucznie zwiększają budżet. Gdyby nikt nie kradł, drogi kosztowałyby dla kraju co najmniej o 30-40 procent taniej. Nawiasem mówiąc, przy budowie mostów kradną jeszcze więcej.

A co zrobić, jeśli droga nie została jeszcze ukończona, a firma zamawiająca zarobiła wszystkie możliwe pieniądze na jej budowę? Lub co zrobić, jeśli z oczywistych powodów środki przeznaczone na jego budowę zostały zakończone? W porządku! Będzie ogłoszony nowy przetarg, zostanie znaleziony nowy wykonawca, państwo przeznaczy nowe środki dla nowego budżetu. Taka zmiana wykonawców podczas budowy tej samej drogi może być powtarzana wielokrotnie. Jednocześnie żadna z firm, które nie ukończyły budowę drogi, nie poniesie żadnych szkód i będzie nadal otrzymywać kontrakty budowlane, ale już na inne obiekty.

Poniżej znajdują się trzy zdjęcia niedokończonej drogi na Soyuzny prospect w Petersburgu. Pierwsze dwa zdjęcia zrobiłem wiosną 2018 roku. Trzecie zdjęcie zostało zrobione w grudniu 2018 r., w tym czasie zmieniło się kilku wykonawców, a od rozpoczęcia budowy tej drogi minęło około czterech lat. Pod koniec 2018 r. droga, która powinna łączyć ulice Badajeva i Kołłątaja, jest wciąż niedokończona, ale władze miasta zamierzają przeznaczyć kolejne pieniądze na jej ukończenie.

Jak budują drogi i mosty w Rosji

Jak budują drogi i mosty w Rosji

Jak budują drogi i mosty w Rosji

Wykorzystanie materiałów o nieodpowiedniej jakości

Stosowanie bitumu niskiej jakości jest jedną z przyczyn złych dróg w Rosji. Taki materiał budowlany nie jest odporny na starzenie. W ostatnich latach Rosja zaczęła produkować lepszą jakość bitumu, ale sama wielkość produkcji wciąż nie jest zbyt rozwinięta i nie wystarcza do budowy dróg.

Oprócz braku produkcji wymaganej ilości bitumu wysokiej jakości, istnieją inne powody stosowania w budowie dróg i mostów notorycznie słabej jakości materiałów. Jednym z głównych powodów jest raczej trywialny — pieniądze na zakup niezbędnych materiałów są skradzione, a do budowy wykorzystuje się wszystko schowane pod pachą. W szczególności:

  • używane materiały;
  • piasek z najbliższego wąwozu;
  • materiały niskiej jakości świadomie zakupione za możliwie najmniejszą kwotę pieniężnę.

Brak niezbędnych warunków do utrzymania mostów i dróg

Zdarza się również, że podczas budowy dróg i mostów obciążenie na nich podczas pracy jest słabo obliczone. Wiele rosyjskich dróg nie są przeznaczone dla dużej liczby pojazdów, a także ciężarówek. Dlatego drogi bardzo szybko się psują i są wymienione w złym stanie.

Aby naprawić drogi, potrzebne są pieniądze, które nie zawsze są przydzielane. I nawet jeśli środki niezbędne do naprawy konkretnej drogi lub mostu zostaną przydzielone, nikt nie gwarantuje, że zostaną wydane zgodnie z przeznaczeniem. Co więcej, jeśli droga została pierwotnie zbudowana słabo, bez uwzględnienia cech jej działania: w końcu będzie musiała być naprawiana zbyt często. I to są wszystkie nowe i nowe potrzeby w alokacji środków z budżetu danego regionu.