Wynagrodzenia w Rosji

Wynagrodzenia w Rosji

Wynagrodzenia w Rosji nie są wysokie. Jednocześnie ceny różnych towarów, w tym żywności, są zbyt wysokie jak na rzeczywisty poziom dochodów większości ludności kraju. Ceny w Rosji rosną szybciej niż płace od początku XXI wieku.

Są jednak kraje, w których wynagrodzenia i standard życia są nawet niższe niż w Rosji. Weźmy na przykład Białoruś, gdzie mieszkańcy niemal wszędzie kopią w śmietnikach jak szczury, nie wstydząc się nawet turystów. Wszystko to wielokrotnie obserwowałem na własne oczy podczas podróży turystycznej do Mińska (stolicy Białorusi).

Wszystkie wynagrodzenia na tej stronie są wskazane przed opodatkowaniem.

Średnie miesięczne wynagrodzenie ludności Rosji, według niezależnych badań rynku pracy w 2018 roku, wynosiło około 25 tys. rubli rosyjskich (384 USD). Warto zauważyć, że wynagrodzenia powyżej 30 — 45 tys. rubli (461 — 692 USD) są normą dla takich miast jak Moskwa i Sankt Petersburg, a także wielu północnych miast w Rosji. Jeśli mówimy o miastach północnych, powinniśmy pamiętać, że ceny w takich miastach są wyższe niż w Sankt Petersburgu i Moskwie.

Poniżej można zobaczyć oficjalne statystyki płac Rosjan według rodzaju działalności gospodarczej, co prawda za lata 2015-2016, ponieważ udało się znaleźć danych dla późniejszego okresu. Kwoty, moim zdaniem, są bardzo zawyszone.

Wszystkie wynagrodzenia są podawane w rublach rosyjskich.

typ działalności 2015 2016
październik listopad grudzień styczeń luty
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 20 135 19 568 23 246 18 762 18 229
Rybołówstwo, hodowla ryb 49 033 47 057 51 653 50 320 45 331
Górnictwo i kopalnictwo 59 980 60 381 86 085 62 498 61 407
w tym:
wydobycie paliw i surowców energetycznych 64 801 64 996 94 211 71 212 68 605
Wydobycie surowców mineralnych, z wyjątkiem paliw i energii 50 544 51 210 69 653 44 479 46 620
Zakłady przetwórstwa 32 145 31 639 37 503 31 261 31 968
w tym:
produkcja artykułów spożywczych, w tym napojów i wyrobów tytoniowych 27 554 26 611 29 950 26 768 26 753
produkcja tekstyliów i odzieży 16 100 15 661 17 309 14 484 15 441
produkcja skóry, wyrobów skórzanych i obuwia 18 619 18 410 19 088 17 566 18 762
przetwórstwo drewna i produkcja wyrobów z drewna 20 659 20 163 22 304 20 500 20 812
produkcja masy papierniczej i papieru: wydawnictwa i poligrafia 30 657 30 198 35 047 31 869 35 259
produkcja koksu i produktów naftowych 68 405 67 585 93 483 66 430 70 290
produkcja chemiczna 38 413 37 627 48 872 40 436 42 639
produkcja pozostałych wyrobów z niemetalicznych surowców mineralnych 28 078 26 930 29 874 25 621 26 409
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 25 887 25 313 27 783 25 024 25 148
produkcja metalurgiczna i produkcja gotowych wyrobów metalowych 33 560 32 151 38 428 32 564 33 229
produkcja maszyn i urządzeń 32 519 32 416 37 972 32 185 38 879
produkcja urządzeń elektrycznych, elektronicznych i optycznych 37 839 38 337 46 791 35 027 35 681
produkcja pojazdów i wyposażenia 37 160 36 988 43 664 35 199 36 501
pozostała produkcja 21 803 21 033 23 822 20 355 21 497
produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody 35 246 35 733 44 216 37 095 36 976
Budownictwo 29 916 29 786 36 506 27 603 29 082
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli 27 544 26 840 31 588 27 602 28 112
Hotele i restauracje 20 438 20 052 22 533 21 652 20 917
Transport i łączność 38 259 36 666 43 801 38 491 37 869
w tym łączność 32 022 32 663 37 776 33 689 33 433
Działalność finansowa 61 790 66 972 111 124 60 725 90 170
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 38 503 39 944 53 172 37 603 40 230
Badania naukowe i rozwój 57 935 63 120 84 159 51 122 53 770
Administracja publiczna, bezpieczeństwo wojskowe itp. 41 163 39 103 65 101 36 127 37 368
Edukacja 26 560 27 554 34 951 25 133 25 797
Opieka zdrowotna i usługi socjalne 27 197 27 660 34 695 28 640 26 710
Świadczenie innych usług komunalnych, socjalnych i osobistych 29 743 29 732 38 709 30 185 30 427
w tym działalność rekreacyjna, kulturalna i sportowa 33 096 33 039 45 250 33 639 34 472

Mówiąc o wynagrodzeniach w Rosji, powinniśmy zrozumieć fakt, że wielu Rosjan otrzymuje wynagrodzenia nieoficjalnie, tzn. bez płacenia podatków przez pracodawców i pracowników. Tacy pracodawcy czasami płacą nawet mniej niż minimalne wynagrodzenie ustalone przez państwo.

Wielu pracodawców lubi również oszukiwać swoich pracowników przy wypłacaniu im wynagrodzeń. Niektórzy pracodawcy nie wypłacają swoim pracownikom obiecywanych kwot z jakiegokolwiek powodu. A są tacy, którzy opóźniają wypłatę wynagrodzenia o miesiące, a następnie zwalniają swoich pracowników, nie płacąc im zaległych wynagrodzeń. Nie zawsze możliwe jest wymierzenie sprawiedliwości w sądzie. Sam byłem tego świadkiem. Pracodawca mojej matki (państwowa placówka edukacyjna z kilkoma oddziałami w Sankt Petersburgu) nie płacił za pracę w święta noworoczne. Złożyła pozew do sądu, pracownicy instytucji edukacyjnej sfałszowali dokumenty wymagane przez sąd i ostatecznie sąd stanął po stronie pracodawcy. Wiele osób było zaangażowanych w fałszowanie dokumentów. O tym wszystkim wiedział dyrektor tej placówki, i najprawdopodobniej to był jego rozkaz.

Wnioski z wszystkiego można wyciągnąć samemu.