Wynagrodzenia w Rosji

Wynagrodzenia w Rosji

Wynagrodzenia w Rosji nie są wysokie. Jednocześnie ceny różnych towarów, w tym żywności, są zbyt wysokie jak na rzeczywisty poziom dochodów większości ludności kraju. Ceny w Rosji rosną szybciej niż płace od początku XXI wieku.

Są jednak kraje, w których wynagrodzenia i standard życia są nawet niższe niż w Rosji. Weźmy na przykład Białoruś, gdzie mieszkańcy niemal wszędzie kopią w śmietnikach jak szczury, nie wstydząc się nawet turystów. Wszystko to wielokrotnie obserwowałem na własne oczy podczas podróży turystycznej do Mińska (stolicy Białorusi).

Wszystkie wynagrodzenia na tej stronie są wskazane przed opodatkowaniem.

Średnie miesięczne wynagrodzenie ludności Rosji, według niezależnych badań rynku pracy w 2018 roku, wynosiło około 25 tys. rubli rosyjskich (384 USD). Warto zauważyć, że wynagrodzenia powyżej 30 — 45 tys. rubli (461 — 692 USD) są normą dla takich miast jak Moskwa i Sankt Petersburg, a także wielu północnych miast w Rosji. Jeśli mówimy o miastach północnych, powinniśmy pamiętać, że ceny w takich miastach są wyższe niż w Sankt Petersburgu i Moskwie.

Poniżej można zobaczyć oficjalne statystyki płac Rosjan według rodzaju działalności gospodarczej, co prawda za lata 2015-2016, ponieważ udało się znaleźć danych dla późniejszego okresu. Kwoty, moim zdaniem, są bardzo zawyszone.

Wszystkie wynagrodzenia są podawane w rublach rosyjskich.

typ działalności20152016
październiklistopadgrudzieństyczeńluty
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo20 13519 56823 24618 76218 229
Rybołówstwo, hodowla ryb49 03347 05751 65350 32045 331
Górnictwo i kopalnictwo59 98060 38186 08562 49861 407
w tym:
wydobycie paliw i surowców energetycznych64 80164 99694 21171 21268 605
Wydobycie surowców mineralnych, z wyjątkiem paliw i energii50 54451 21069 65344 47946 620
Zakłady przetwórstwa32 14531 63937 50331 26131 968
w tym:
produkcja artykułów spożywczych, w tym napojów i wyrobów tytoniowych27 55426 61129 95026 76826 753
produkcja tekstyliów i odzieży16 10015 66117 30914 48415 441
produkcja skóry, wyrobów skórzanych i obuwia18 61918 41019 08817 56618 762
przetwórstwo drewna i produkcja wyrobów z drewna20 65920 16322 30420 50020 812
produkcja masy papierniczej i papieru: wydawnictwa i poligrafia30 65730 19835 04731 86935 259
produkcja koksu i produktów naftowych68 40567 58593 48366 43070 290
produkcja chemiczna38 41337 62748 87240 43642 639
produkcja pozostałych wyrobów z niemetalicznych surowców mineralnych28 07826 93029 87425 62126 409
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych25 88725 31327 78325 02425 148
produkcja metalurgiczna i produkcja gotowych wyrobów metalowych33 56032 15138 42832 56433 229
produkcja maszyn i urządzeń32 51932 41637 97232 18538 879
produkcja urządzeń elektrycznych, elektronicznych i optycznych37 83938 33746 79135 02735 681
produkcja pojazdów i wyposażenia37 16036 98843 66435 19936 501
pozostała produkcja21 80321 03323 82220 35521 497
produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody35 24635 73344 21637 09536 976
Budownictwo29 91629 78636 50627 60329 082
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli27 54426 84031 58827 60228 112
Hotele i restauracje20 43820 05222 53321 65220 917
Transport i łączność38 25936 66643 80138 49137 869
w tym łączność32 02232 66337 77633 68933 433
Działalność finansowa61 79066 972111 12460 72590 170
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi38 50339 94453 17237 60340 230
Badania naukowe i rozwój57 93563 12084 15951 12253 770
Administracja publiczna, bezpieczeństwo wojskowe itp.41 16339 10365 10136 12737 368
Edukacja26 56027 55434 95125 13325 797
Opieka zdrowotna i usługi socjalne27 19727 66034 69528 64026 710
Świadczenie innych usług komunalnych, socjalnych i osobistych29 74329 73238 70930 18530 427
w tym działalność rekreacyjna, kulturalna i sportowa33 09633 03945 25033 63934 472

Mówiąc o wynagrodzeniach w Rosji, powinniśmy zrozumieć fakt, że wielu Rosjan otrzymuje wynagrodzenia nieoficjalnie, tzn. bez płacenia podatków przez pracodawców i pracowników. Tacy pracodawcy czasami płacą nawet mniej niż minimalne wynagrodzenie ustalone przez państwo.

Wielu pracodawców lubi również oszukiwać swoich pracowników przy wypłacaniu im wynagrodzeń. Niektórzy pracodawcy nie wypłacają swoim pracownikom obiecywanych kwot z jakiegokolwiek powodu. A są tacy, którzy opóźniają wypłatę wynagrodzenia o miesiące, a następnie zwalniają swoich pracowników, nie płacąc im zaległych wynagrodzeń. Nie zawsze możliwe jest wymierzenie sprawiedliwości w sądzie. Sam byłem tego świadkiem. Pracodawca mojej matki (państwowa placówka edukacyjna z kilkoma oddziałami w Sankt Petersburgu) nie płacił za pracę w święta noworoczne. Złożyła pozew do sądu, pracownicy instytucji edukacyjnej sfałszowali dokumenty wymagane przez sąd i ostatecznie sąd stanął po stronie pracodawcy. Wiele osób było zaangażowanych w fałszowanie dokumentów. O tym wszystkim wiedział dyrektor tej placówki, i najprawdopodobniej to był jego rozkaz.

Wnioski z wszystkiego można wyciągnąć samemu.