Prowadzenie biznesu w Rosji

Prowadzenie biznesu w Rosji

Biznes w Rosji jest złożony i często niezwykle niebezpieczny. Bez kompletnych i wiarygodnych informacji o tym, czym jest biznes w Rosji, lepiej nie zaczynać jego prowadzenia. Na tej stronie można zapoznać się z głównymi cechami prowadzenia biznesu w Rosji.

Prawo i państwo

Prowadzenie biznesu w Rosji

Złożoność prowadzenia biznesu w Rosji wynika w dużej mierze ze złożoności rosyjskiego ustawodawstwa i państwa rosyjskiego jako całości.

Do czego prowadzi niedoskonałość obowiązujących ustaw:

  1. Wielokrotne kontrole różnych organów państwowych.
  2. Trudność uzyskiwania zezwoleń i licencji.
  3. Złożoność założenia, zamykania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
  4. Olbrzymie i liczne grzywny nakładane nie tylko za różne naruszenia, ale także przez pomyłkę (a to nie jest rzadkością).
  5. Olbrzymie wyzwania związane z ochroną własnych praw, często przy całkowitym braku możliwości ochrony siebie i swojego biznesu przed nadużyciami i bezprawiem.

Nie powinniśmy zapominać, czym jest państwo rosyjskie. Wszystko może się wydarzyć w tym kraju w każdej chwili. Nacjonalizacja i upadek nie są zdecydowanie najgorszymi zdarzeniami, które już miały miejsce w tym kraju i mogą się powtórzyć w przyszłości. Nie zapominajmy o całkowitym pozbawieniu narodu praw obywatelskich i braku możliwości wpływania na cokolwiek przez Rosjan.

Korupcja

Korupcja w Rosji jest normą i absolutnie niemożliwe jest jej pokonanie teraz. Chcesz robić interesy w Rosji? Przygotuj się na wyłudzenie pieniędzy.

Najwyższy poziom biurokracji, liczne kontrole, zależność od zezwoleń i licencji — wszystko to służy doskonałym gruntem dla różnego rodzaju korupcji.

Czy wiesz, że aby pomyślnie prowadzić interesy w Rosji, często konieczne jest posiadanie więzi rodzinnych lub innych powiązań z urzędnikami i w środowisku przestępczym?

Co więcej, tak zwane «krycie się nawzajem» całkiem dobrze funkcjonuje w Rosji. Temat krycia się nawzajem jest dość złożony i nie powinien być podnoszony w ogóle. Wystarczy przypomnieć sobie prosty fakt: prawdopodobnie nikt nie ochroni Cię przed wymuszeniem łapówek, gdyż podczas próby znaleźć ochronę przed skorumpowanymi urzędnikami, możesz mieć bardzo poważne problemy.

Bandyci i konkurenci

Zorganizowane grupy przestępcze w Rosji nadal stanowią poważne zagrożenie dla biznesu. Sytuacja ta nie jest oczywiście porównywalna z sytuacją z lat 80 — 90 ubiegłego wieku. I nie każdy kto prowadzi biznes stoi w obliczu tego niebezpieczeństwa, ale mimo to ono istnieje i jest całkiem realne.

Obecnie bandyci są często angażowani przez wielu rosyjskich biznesmenów w walkę z konkurentami.

Kolejną charakterystyczną cechą rosyjskiego biznesu są próby «nastawiania przeciwko» różnych organów kontrolnych na konkurentów. Tak powiem, «spowodować kontrolę u konkurenta», po napisaniu na niego donosu w docelowe organizacje państwowe.

W Rosji są przyzwyczajeni do walki z konkurentami wszelkimi możliwymi sposobami. Nawet jeśli nie wszyscy będą zaangażowani w szczerą działalność przestępczą, w Rosji jest wystarczająco dużo tych, dla których przestępczość jest normą.

Niektóre z metod stosowanych przez konkurentów:

  1. Czasowa sprzedaż własnych towarów i usług po zaniżonych, często poniżej cen rynkowych, cenach w celu wyparcia konkurentów z rynku.
  2. Wpływanie na konkurentów za pomocą środków przestępczych: szantaż, porwanie, zastraszanie, zaangażowanie organw bezpieczeństwa w nielegalne kontrole, podpalenie, napaść fizyczna.
  3. Połączenie wspólnych sił konkurentów przeciwko producentowi dowolnego produktu, towaru, usługi.

Wielki biznes ma inne, dużo poważniejsze problemy.

Mam nadzieję, że potraktujecie tę informację poważnie i wyciągniecie właściwe wnioski.